A fóti pedagógiai szolgálat, mely segít a köznevelésben

by Szandra

A tanév kezdetekor beszélgettünk a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének március elsején kinevezett vezetőjével, Schuszterné Lázár Évával és helyettesével, Horváthné Hudomiet Krisztinával a Fóti Telephelyen végzett pedagógiai szakszolgálati munkáról.

A szakszolgálat milyen feladatokat lát el?

A Fáy iskola épületében helyet kapó pedagógiai szakszolgálat a Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephelye, 17 munkatársunk dolgozik itt. Vannak köztük gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusok, logopédusok. A szakszolgálat a köznevelés részeként ingyenesen biztosítja az ellátásait. Feladatellátásaink közé tartozik Fóton a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, járási szakértői bizottsági tevékenység, de a tagintézményben további szakfeladatokon is végzünk ellátást: konduktív pedagógiai ellátást, korai fejlesztést és gondozást, iskola-, és óvodapszichológiai ellátás koordinációját, tehetséggondozást.

 

Mióta van pedagógiai szakszolgálati ellátás hazánkban, és milyen a szervezeti felépítése?

Korábban Nevelési Tanácsadóként működött az intézményünk, 2013-ban jött létre a mostani szervezeti struktúra. A megyei főigazgatósághoz járásonként tartozik egy-egy tagintézmény. A mi körzetünkben – a Dunakeszi járásban – négy település található, Fót, Göd, Csomád és Dunakeszi. A tagintézményünk négy telephelyen működik, közülük az egyik itt Fóton.

Schuszterné Lázár Éva

Mondanának néhány adatot az ellátott gyermekek számával kapcsolatban?

Saját felmérést végzünk minden tanév elején az érintett korosztályba tartozó populáció számáról, hiszen ez az igényeket és az ellátást is befolyásolhatja. Fóton és Csomádon több mint 3700 gyermek, tanuló tartozik az általunk ellátott populációba. Az előző tanévben ebből 311-en vettek részt gyógytestnevelésen, 267 járási szakértői vizsgálatot végeztek a telephelyen dolgozó kollégák. Magas számban láttunk el a nevelési tanácsadás keretében gyermekeket, tanulókat, 499 főt. Logopédiára jártak 231-en, illetve 670 óvodás, iskolás szűrését végezték el a logopédusok ezen a két településen. Tagintézményi szinten az ellátottak száma meghaladta az 5000 főt.

Milyen korosztály tartozik az önök ellátása alá?

Szakszolgálatunkba vizsgálatra és terápiákra azok a 0-23 éves kor közötti gyermekek, tanulók, illetve a szüleik jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak.

Hogy oldják meg az ellátást a pandémia idején?

Az előző két tanévet érintette a járványhelyzet. A járványügyi intézkedések az iskolákhoz, óvodákhoz hasonlóan a mi munkánkat is meghatározták. Az online ellátás megszervezése az előző tanévben gyorsabban ment, mivel már szeptemberben összegyűjtöttük a szülők elérhetőségét, felmértük, milyen platformon tudunk online kapcsolatot tartani velük. Szinte minden kliensünkkel folytatni tudtuk a megkezdett fejlesztéseket, a szülőktől sok pozitív visszajelzést kaptunk az online ellátás időszakáról. A pedagógiai szakszolgálatoknak úgynevezett hibrid – egyidejűleg online és jelenléti – ellátásra is lehetőségük volt, amikor az intézmények egy része már nyitott, másik részében pedig még online biztosítottuk az órákat. Munkatársaink számára ez az időszak rendkívül megterhelő volt, de láttuk, mekkora szerepet vállaltak a családok is ebben a közös munkában. Nagyon bízunk abban, hogy a jelenlegi tanévben személyes ellátással tudunk majd dolgozni.

Nyáron milyen feladatokat láttak el?

A pedagógiai szakszolgálat működése nem illeszkedik a tanév rendjéhez, mivel folyamatos nyitva tartással működik. Ugyanakkor az itt dolgozó pedagógusok is a nyári időszakban veszik ki a szabadságuk nagyobb részét. Munkatársaink egy részének a tevékenysége az óvodák, iskolák nyitva tartásához, működéséhez igazodik, de az ambuláns ellátások, szakértői vizsgálatok a nyári időszakban is folyamatosak.

A tanév kezdésekor a felmérések hogyan zajlanak önöknél?

Szeptember valóban a szűrések időszaka, ekkor kerülnek besorolásra orvosi vizsgálat alapján a tanév során gyógytestnevelésre, gyógyúszásra járók. Gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok szűrik az intézményekben elsősorban a nagycsoportos óvodásokat, mivel az iskolakezdést megelőző időszak fontos a prevenció szempontjából. A szűrések, vizsgálatok célja a gyermekek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. A logopédiai ellátás keretében kerül sor a háromévesek és ötévesek beszéd és nyelvi fejlettségének szűrésére, alapvizsgálatára, illetve szükség esetén további vizsgálatra, ellátásra tesznek javaslatot a logopédusok.

Mit tudnak arról mondani, hogy változott az ellátást igénybe vevők száma az évek folyamán?

Az ellátásunkba tartozó korosztály számában is megfigyelhető lassú emelkedés, de kiszélesedett a korhatár is az ellátásokban a korai fejlesztés elindulásával. Bevezették a háromévesek kötelező logopédiai szűrését is. Növekszik a különböző ellátást kérők száma. Ezeket a megnövekedett igényeket úgy érezzük, hogy a meglévő státuszszámok mellett már egyre nehezebben tudjuk ellátni. A bejelentkezők adott esetben előjegyzésbe kerülnek, és a jelentkezés sorrendjében tudjuk felvenni terápiára. Próbálunk minél több csoportos ellátást is biztosítani, de ennek helyigénye is van.

Ahogy mondta, szerencsére a szülők jó része már tudja, hogy hol érhet el bennünket, de kérem, adja meg az elérhetőségünket.

ÉRDEKES LEHET:

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. RENDBEN Tovább